Example 2

Berfend Ber B&B Web siteleri

 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
  .
 • 4
 • 5
  .
 • 4
 • 5
  .
 • 4


TUROB - Turistik Otelciler , İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

Konaklama Sektör Örgütü Platformu - TUROB

TUROB, 1971 yılında Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği ( T.O.D) adıyla ve 13 kişi ile kurulmuştur.

1983 yılına kadar faaliyet gösteren bu Dernek Dernekler Kanunu'nun değişmesi üzerine Turistik Otelciler , İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği ( TUROB) olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Derneğin kuruluş amacı, turizmle ilgili konular, sorunlar ve çözümler üzerinde bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak, bu yönlü çalışmalara katkıda bulunmak, turizmin ve turistik tesislerin turizmin gereklerine uygun gelişmesini sağlamak, bu doğrultuda üyeleri arasında ve turizmle doğrudan ve dolaylı ilgisi bulunan daire, kurum, kuruluş ve kişilerle irtibatı ve koordinasyonu sağlamak ve üyelerini sektör içinde ve dışında temsil etmektir.

İstanbul"da turizme hizmet veren 5 ve 4 yıldızlı otellerin ekseriyeti Birliğe üyedirler. Dernek, üyeleri ile yakın bir ilişkide bulunmakta ve kamu tarafından konaklama sektörünü ilgilendiren mevzuat konusunda genelgeler yayınlayarak üyelerini bilgilendirmektedir. Ayrıca Birlik üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak ve turizm mevzuatı konusunda bilgilendirmek amacıyla aylık yemekli toplantılar düzenlemekte ve geçen dönem içinde Birliğin faaliyetleri ve iştirak ettiği toplantılar konusunda bir haber bülteni yayınlamaktadır.

Birlik, üyelerine tanıtma kartı hazırlayarak Ülke ve Uluslararası turizm faaliyetlerinde geçerlilik sağlayan bir hüviyet kartını ilk defa hazırlanmıştır ve bu kartlar her iki yılda bir yenilenmektedir.

Turistik tesislerin Birliğe üye olduklarını belli eden özel bir plaket hazırlanmış ve üyelerimize giriş kapılarına asılmak üzere dağıtılmıştır.

Birlik ülkemizde ilk defa konaklama sektöründe en fazla döviz getiren turistik işletmelere özel bir törenle konaklama sektöründe ilk Altın Anahtar Plaketini 1993 yılında vermiştir.

Amaçları :
Otellerin turizme katkı sağlayacak tüm imkanların yine oteller ve turizmi geliştirecek şekilde reorganize etmek,
Geliştirme, pazarlama ve teşvikler konusunda çalışmalar yapmak,
Bakanlık ve sektör kuruluşlarıyla konusunda çalışmalar yapmak,
Bakanlık ve sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Bakanlığa ve sektöre yol gösterici raporlar hazırlamak,

Görevleri :
Sektör içindeki yerini ve ağırlığını hissettirecek anketlerden elde edilecek sonuçları Çalışma, Maliye, Ekonomi Bakanlıkları ile kamuya duyurmak,
Yabancı ve yerli yatırımları yönlendirecek projeler hazırlatmak,
Otel bina ve tesisleri,haklarındaki standartları kendince belirleyerek Bakanlığa empoze etmek,
Sektörün diğer temsilcileri ile işbirliği yapmak,

Yayınları :

Hotel Dergisi

Mart-Haziran-Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere senede 4 adet bastırılan HOTEL Dergisi, turizm ve konaklama sektörüne yararlı olacak doğrultuda haber ve bilgi kaynağı özelliğini taşımaktadır.


İstanbul Guide

İstanbul şehrimizi etkin ve başarılı bir şekilde tanıtmak amacıyla Birliğimiz üyelerinin katkıları ile hazırlanan İstanbul Kataloğu ve CD,

ISTANBUL E-book, CD-Rom

İstanbul Haritası ile birlikte önemli yurt dışı fuarlarda turizm profesyonelleri ve tur operatörleri başta olmak üzere başarı ile dağıtımı büyük ölçüde yapılmış olup halen sürmektedir.
Hotel & Travel Guide

Boyut Yayın Grubu tarafından TUROB-TÜRSAB işbirliğiyle bastırmış olduğumuz HOTEL & TRAVEL GUIDE"a, yalnız İstanbul değil Türkiye Otelleri ile ilgilenen orta ve büyük ölçekli tur operatörlerinin büyük ilgi gösterdiklerini biz de TUROB olarak katıldığımız bu fuarlarda müşahede etmiş bulunmaktayız.
Daha kolay ulaşılan-erişilen bir otel olmak için sayın üyelerimizin ve meslekdaşlarımızın Hotel & Travel Guide"da da yer almasından sayısız faydalar temin edebileceklerini belirtmek isteriz.

_________________________________

ULUSLARARASI TURİZM ULAŞTIRMA KURULUŞLARIULUSLARARASI TURİZM RESMİ KURULUŞLAR
_________________________________Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 • ZERDE - Gıda fotoğrafçılığı / Geleneksel Tatlı Türk Mutfağı / Tatlı fotoğrafları " Zerde " 2011 - Berfend BER Alıntı berfend *www.berfendber.com*
 • Zerde - Food Photography / Traditional Sweet Turkish Cuisine /Sweet photos " Zerde " 2011 - Berfend BER Quote From berfend *www.berfendber.com*
 • 1 Hemen arayın!..
 • 2 Hemen arayın!..
 • 3 Hemen arayın!..
 • 4 Hemen arayın!..
 • 5 Hemen arayın!..
 • 6 Hemen arayın!..
 • 7 Hemen arayın!..
 • 8 Hemen arayın!..
 • 9 Hemen arayın!..
 • 10 Hemen arayın!..
 • 11 Hemen arayın!..
 • 12 Hemen arayın!..
 • 13 Hemen arayın!..
 • 14 Hemen arayın!..
 • 15 Hemen arayın!..
 • 16 Hemen arayın!..
 • 17 Hemen arayın!..
 • 18 Hemen arayın!..
 • 19 Hemen arayın!..
 • 20 Hemen arayın!..
 • 21 Hemen arayın!..